💡Light Friday for the women in Mali

💡Light Friday for the women in Mali

Geen Black Friday voor ons bij Return to Sender, maar Light Friday met impact waar het nodig is! 
Vrijdag 24 november is het weer Black Friday. 
De dag dat consumenten wereldwijd worden aangespoord tot kopen door middel van kortingen en acties. Zoals je van ons gewend bent, doen wij het anders.

Tijdens Black Friday willen we letterlijk een lichtjes schijnen op ons project in Mali waar onze "beaded bracelets" worden gemaakt. De situatie in Mali is abominabel slecht. Onze makers zitten in een vreselijke langdurige oorlog en hebben soms wekenlang geen elektriciteit. Hierdoor kunnen zij ook niet meer communiceren met de buitenwereld, wat hun isolement in de onveilige oorlogssituatie alleen maar verergert.

ONZE ACTIE
In het weekend van 24 t/m 26 november doneren wij 10% van de opbrengsten van jullie bestellingen aan solar powerbanks  om de gezinnen van de makers in Mali van licht en elektriciteit te voorzien.

Wil je meer weten over de vrouwelijke makers in Mali, lees dan deze blog met een uitgebreid verslag over het ontstaan van de gemeenschap en de huidige situatie.


Hère Bugu is een gemeenschap met een eigenwijze visie op samenwerking in en met Afrika.
Hère Bugu ligt midden in Mali, een land dat achtereenvolgens verscheurd is door slavernij, (post)kolonisatie, klimaatverandering en oorlog. Met als gevolg grote armoede, een kleine rijke elite, enorme corruptie en emigratiegolven naar Europa.
Te midden daarvan bevindt zich Hère Bugu ( plaats van vrede in de lokale taal). Een bijzonder inspirerende plek waar mensen van diverse etnische achtergronden samen een interculturele, ecologische gemeenschap opgebouwd hebben.
Hère Bugu is vier hectaren groot en ligt in landbouwgebied met rondom zandwegen.
De dichtstbijzijnde stad is Mopti, vijftien kilometer verder. Op Hère Bugu zelf wonen zo dertig vaste bewoners. Zeker honderd mensen zoals vaklui, leraren, stagiaires zijn direct betrokken en dagelijks aanwezig. De actieradius betreft
inmiddels duizenden mensen.
Hère Bugu is gestart in 2008 en tot ontwikkeling gebracht door Baba Traore (Malinees) en Yvonne Gerner (Nederlandse).
Op hun beurt werden zij geïnspireerd door het vele malen grotere project SEKEM in Egypte.
De dagelijkse leiding van Hère Bugu is nog steeds in handen van Baba en Yvonne. De eerste jaren kwamen deskundigen en belangstellenden uit de hele wereld een handje meehelpen.

Vanaf 2012 echter vonden in Mali diverse militaire coupes plaats, was het land in oorlog en daardoor moeilijk toegankelijk voor buitenlanders. Er begon een periode van toenemende verwarring onder de bevolking van het platteland die grotendeels analfabeet is.

De onthechting van traditionele leefpatronen bij de verschillende etnische groeperingen zonder dat daar alternatieven voor in de plaats kwamen maakte
ondertussen vooral jongeren enorm vatbaar voor jihadisme, terrorisme of emigratie naar Europa. Ook binnen Mali kwam een vluchtelingenstroom op gang. Vijftig grote gezinnen vonden onderdak binnen de muren van Hère Bugu en maken
sindsdien deel uit van de gemeenschap.
Hère Bugu wordt tot nu toe gefinancierd door Stichting Rondom Baba. Zij krijgt haar geld van particuliere donateurs en kleine vermogensfondsen. Naast de maandelijkse lasten voor de infrastructuur (water, elektriciteit, transport, onderhoud, vergoedingen medewerkers) worden hiervan de opleidingen, de bouw van diverse onderkomens, de ziekenboeg en de milieu- en diervriendelijke tuinbouw en veeteelt betaald.

Uit de opleidingen zijn wel twaalf verschillende bedrijfjes ontstaan. Deze verschaffen werk maar door gebrek aan kapitaal kunnen zij nog niet op eigen benen staan. Met steun van Here Bugu bieden ze echter werkgelegenheid en sommigen ook stageplekken aan de leerlingen van de opleidingen.

Hère Bugu beschikt ook over een bescheiden intern fonds, Yère Dème, voor renteloze leningen aan medewerkers.
Voordat het geld terugvloeit in de kas vindt onderlinge ruilhandel plaats waardoor een interessante circulatie ontstaat die de economische waarde van het geld verhoogt en het sociale leven versterkt. Door de economische activiteiten en de
opleidingen vindt er ook een levendige uitwisseling plaats tussen Hère Bugu en de omgeving.
Eén van de bedrijfjes wordt gevormd door zestien vrouwen die onze prachtige armbanden maken die in Nederland worden verkocht door Return to Sender. Dit bedrijfje is voortgekomen uit een opleiding op Here Bugu in samenwerking met de
Nederlandse ontwerpster Laura de Monchy. De vrouwen wonen allen in een stadje 60 kilometer van Here Bugu. Door de armbanden hebben de vrouwen een inkomen voor hun gezin. In de oorlogsomstandigheden van dit moment durven de
mannen hun huis niet te verlaten om op het land te werken of elders werk te zoeken. Vrouwen lopen een groot risico verkracht en/of ontvoerd te worden. De vrouwen maken de armbanden in hun hutten. De kralen worden voor hun
geïmporteerd uit Tsjechië. Deze glas geblazen kralen in prachtige kleuren behouden hun schitterende glans. 

De vrouwen worden betaald per armband. Omdat in hun cultuur het geld dat je verdient van de gemeenschap of de familie
is, zetten ze het bedrag dat ze verdienen om in goederen (graan, kippen, stoffen, potten en pannen) die ze stuk voor stuk
verkopen of ruilen voor goederen die ze nodig hebben.

Binnen de gemeenschap worden kwaliteiten als respect, vergevingsgezindheid en geweldloze communicatie nagestreefd. Naast sportiviteit en vriendschappelijkheid in het werk dat geboden wordt spelen wederkerigheid en gelijkwaardigheid in
de omgang een grote rol. Door ook met aandacht en respect om te gaan met de aarde, de dieren en de planten worden deze kwaliteiten nog eens bevorderd.
Zo biedt Hère Bugu aan een snel groeiende groep mensen een gastvrije en (relatief) veilige omgeving waarin ze kunnen leven, werken, spelen en leren. Te midden van de ultieme chaos waarin de Sahellanden verkeren, lukt het Hère Bugu om een oase van rust en inspiratie te creëren. Het is een toonbeeld van diversiteit tussen de verschillende etnische groepen, tussen mannen en vrouwen, jongeren, kinderen en ouderen.

Opleiding en werk bieden houvast en er wordt gewerkt aan
een circulair economisch model waar iedereen van profiteert.
Intussen is Hère Bugu ook, op stille wijze, een actieve bevorderaar van vrede geworden tussen de strijdende partijen. Het effect van de gemeenschap is merkbaar tot in de verre omtrek. Inmiddels door iedereen geliefd en gerespecteerd, heeft het zijn invloed als een oriëntatiepunt op weg naar een betere en menswaardige toekomst.

Yvonne.